Regiment Squash Gniezno rozpoczyna wdrażanie nowego, kompleksowe programu przygotowania fizycznego, nauki i doskonalenia umiejętności gry w Squasha.

Program treningowy dla Regiment Squash Gniezno został zaprojektowany, opisany i wdrożony przy współpracy ze specjalistami z Instytutu Sportu i Nauki w Poznaniu.

Treningi będą odbywały się w soboty w godzinach dopołudniowych.

Uczestniczący w treningach w Regiment Squash Gniezno zyskują w wymiarze SPORTOWYM, przede wszystkim:
1) wiedzę o grze i jej zasadach,
2) umiejętności techniczno-taktyczne,
3) świadomość podejmowanych działań na korcie.

Uczestniczący w treningach grupowych w Regiment Squash Gniezno zyskują w wymiarze MOTORYCZNYM:
1) zwiększenie sprawności czynnościowej aparatu ruchu,
2) zwiększenie kontroli nad intencjonalnymi ruchami dowolnymi,
3) poprawę koordynacyjnych zdolności motorycznych,
4) poprawę wszechstronnej i specjalnej sprawności fizycznej.

Uczestniczący w treningach grupowych w Regiment Squash Gniezno zyskują w wymiarze ZDROWIA:
1) zwiększenie możliwości poznawczych (uczenie się, pamięć),
2) poprawę wydolności krążeniowo-oddechowej,
3) prewencję chorób kardiologicznych, metabolicznych i neurodegeneracyjnych,
4) prewencję urazów mechanicznych i przeciążeniowych.

Uczestniczący w treningach grupowych w Regiment Squash Gniezno zyskują również w wymiarze SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNYM:
1) dobrą zabawę,
2) umiejętność czerpania przyjemności ze współzawodnictwa,
3) zadowolenie i pewność siebie,
4) budowę nowych i umacnianie obecnych relacji koleżeńskich,
5) większą odporność na stres.

Dobór adekwatnych obciążeń treningowych i kontrola postępów pozwala optymalizować wielkość włożonej pracy do efektów, jakie się uzyskało. Gwarantuje szybsze nabywanie umiejętności ruchowych, większy wzrost sprawności i maksimum radości z gry. Monitorowanie postępów i optymalizacja odbywa się na 3 etapach:
1) kontroli bieżącej (bezpośrednie efekty treningu),
2) kontroli operacyjnej (przedłużone efekty treningu),
3) kontroli kumulatywnej (trwałe efekty treningu, odnoszone do przyjętych celów długoterminowych),
4) kontroli rozwoju sportowego.

Postępy uczestników treningów grupowych w Regiment Squash Gniezno są monitorowane poprzez:
1) kontrolę bieżącą – subiektywna skala oceny intensywności wysiłku (RPE), bezpośrednio po treningu
2) kontrolę operacyjną – pomiary antropometryczne i analiza składu ciała oraz pomiar mocy KKG (kończyn górnych) i KKD (kończyn dolnych), co 4 tygodnie;
3) kontrolę kumulatywną – ocenę funkcjonalną, test wydolności i sprawności specjalnej, co 12 tygodni;
4) kontrolę rozwoju sportowego – turnieje klubowe i/lub liga wewnętrzna, nie rzadziej, niż co 12 tygodni

O dokładnej dacie rozpoczęcia pierwszych treningów poinformujemy, ale już teraz zachęcamy do zapisów w recepcji Regiment Squash Gniezno, ul. Artyleryjska 1 w Gnieźnie.

Share This